เมื่อวันพุธ ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562  นายถาวร จันทราศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น  พร้อมด้วย นายบำเพ็ญ กมลเวคิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียบนดงกะพุงหนองนาแซง ร่วมกิจกรรมเดินรณงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” 

 

เมื่อวันพุธ ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 ที่บริเวณบ้านดงกะพุง หมู่ที่5 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ นายถาวร จันทราศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น  พร้อมด้วย นายบำเพ็ญ กมลเวคิน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียบนดงกะพุงหนองนาแซง ร่วมกิจกรรมเดินรณงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  ซึ่งการเดินรณงค์ในครั้งนี้เดินไปตามถนนในเขตบริเวณหมู่บ้านดงกะพุง ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกัน ลดขยะ

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page