คณะผู้บริหาร


นายถาวร จันทราศรี

นายกเทศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมหมาย ก่ำน้ำจั้น

ประธานสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

นายวาสนา มูลปะโก

รองประธานสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

นางลำไพ ประดับศรี

สมาชิก ม.1

นายประเสริฐ มีลาดคำ

สมาชิก ม.2

นายวันชัย รัตนมาลี

สมาชิก ม.2

นายเทียนไชย เทพสุรี

สมาชิก ม.3

นางสมรส วงศรียา

สมาชิก ม.3

นายสมหวัง คำผิว

สมาชิก ม.4

นายสีสมหวัง สาริบุตร

สมาชิก ม.4

นายอินแปลง หงปิดษา

สมาชิก ม.5

นายประมวล พิมทา

สมาชิก ม.5

นายชุมพล วินนะโรจน์

สมาชิก ม.6

นายเสรี วิถี

สมาชิก ม.6

นายสมศักดิ์ จินดารักษ์

สมาชิก ม.7

นายวิเชียร ไชยธงยศ

สมาชิก ม.7

นายบรรจง บุ่งนาม

สมาชิก ม.8

นายสุบิน แกละโว

สมาชิก ม.8

นายสกุล บุญสูง

สมาชิก ม.9

นายคำพอง สอนพัลละ

สมาชิก ม.9

นายเลื่อม หารชะนะวงษา

สมาชิก ม.10

นายสุพรรณ อวดแสง

สมาชิก ม.11

นางบุผา ชนะสิงห์

สมาชิก ม.11

นายศุภชัย ปิยะราช

สมาชิก ม.12


นายสีสวาท เทือกขันตี

สมาชิก ม.12

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page