สำนักงานปลัด

นางวันเพ็ญ ย่อสิทธิสนธิ

นักบริหารงานทั่วไป 6

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

นางสาวเกษรัตน์ดา เชื้อตาพระ

บุคลากร 5

จ่าเอกทองศุกร์ เทพคนดี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 5

นางอัจฉรา แก้วน้อย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5

นางสมบูรณ์ แพงสอน

นักการภารโรง

นางรอนฤดี ศรีวิชา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาลินี จันหอม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายเทียนชัย ชารีพร

พนักงานขับรถยนต์

นายขจรเดช เชื้อตาพระ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายบรรจง คำภูษา

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายมนตรี ศิริสม

พนักงานดับเพลิง

นายจักรกฤษณ์ เชื้อตาพระ

พนักงานดับเพลิง

นายอาทิตย์ พิมพ์คีรี

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายสมภาส แพงสอน

คนงานประจำรถขยะ

นายพงษ์ศักดิ์ การภักดี

คนงานประจำรถขยะ

นายสังคม แพงสอน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายเซ็งชัย มหานิล

กู้ชีพ อบต.น้ำจั้น

นายอดุล สุขจิตต์

กู้ชีพ อบต.น้ำจั้น

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page