กองช่าง


นายมนัส จักสาน

ผู้อำนวยการกองช่าง 7

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายเพลิงนภา นวลจันทร์

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายสุทธวัฒน์ วันสุทธ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นางสาวกัลยาณี สาริบุตร

ผู้ช้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสุรเดช ลีทอง

คนงานเครื่องสูบน้ำ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page