คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น


นายถาวร จันทราศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

 

นางวิไล ชาจันดา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

นายสบายดี ใขไพวัน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

นางสาวอุลัยรักษ์ จันทราศรี

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page