สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น


นายสมหมาย ก่ำน้ำจั้น

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

 

นายวาสนา มูลปะโก

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

 

นายบำเพ็ญ กมลเวคิน

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

 

นางลำไพ ประดับศรี

สมาชิกสภา อบต.ม.1

นายประเสริฐ มีลาดคำ

สมาชิกสภา อบต.ม.2

นายวันชัย รัตนมาลี

สมาชิกสภา อบต.ม.2

 
 

นางสมรส วงศรียา

สมาชิกสภา อบต.ม.3

นายสมหวัง คำผิว

สมาชิกสภา อบต.ม.4

 

นายสีสมหวัง สาริบุตร

สมาชิกสภา อบต.ม.4

นายอินแปลง หงปิดษา

สมาชิกสภา อบต.ม.5

นายประมวล พิมทา

สมาชิกสภา อบต.ม.5

 

นายชุมพล วินนะโรจน์

สมาชิกสภา อบต.ม.6

นายเสรี วิถี

สมาชิกสภา อบต.ม.6

นายสมศักดิ์ จินดารักษ์

สมาชิกสภา อบต.ม.7

 

นายวิเชียร ไชยธงยศ

สมาชิกสภา อบต.ม.7

นายบรรจง บุ่งนาม

สมาชิกสภา อบต.ม.8

นายสุบิน แกละโว

สมาชิกสภา อบต.ม.8

 

นายสกุล บุญสูง

สมาชิกสภา อบต.ม.9

นายคำพอง สอนพัลละ

สมาชิกสภา อบต.ม.9

นายเลื่อม หารชนะวงษา

สมาชิกสภา อบต.ม.10

 

นายสุพรรณ อวดแสง

สมาชิกสภา อบต.ม.11

นางบุผา ชนะสิงห์

สมาชิกสภา อบต.ม.11

นายศุภชัย ปิยะราช

สมาชิกสภา อบต.ม.12

 

นายสีสวาท เทือกขันตี

สมาชิกสภา อบต.ม.12

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page